Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo là gì?

Ngày 25/06/2018, Viện Michael Dukakis Về Lãnh đạo và Sáng Tạo (MDI) chính thức công bố Sáng kiến Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo (AI-Government). Đây là lần đầu tiên các khái niệm để thiết kế một Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo được nêu ra bởi nhóm tác giả gồm bốn người: Thống đốc Michael Dukakis – Ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 1988, Chủ tịch MDI; ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc MDI, nguyên Tổng Biên tập VietNamNet; Giáo sư Thomas Patterson, Đại học Harvard; và Giáo sư Nazli Choucri, Đại học MIT.

Dưới đây là toàn văn nội dung các khái niệm chính để xây dựng một Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo.

***

Những khái niệm chính để xây dựng một Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo

Boston, ngày 25 tháng 06 năm 2018

Khái niệm về Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo (AI-Government) được phát triển tại Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo, đồng tác giả là Thống đốc Michael Dukakis, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giáo sư Thomas Patterson (Đại học Harvard) và Giáo sư Nazli Choucri (Đại học MIT).

Chính phủ điện tử (E-Government) sử dụng công nghệ thông tintruyền thông nhằm cải thiện hiệu quả của các cơ quan thuộc lĩnh vực công. Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo ưu việt hơn Chính phủ điện tử bằng cách áp dụng AI để hỗ trợ việc đưa ra quyết định cho các hoạt động chính yếu của khu vực công, đặc biệt là việc cung cấp các dịch vụ công, thực hiện nghĩa vụ công dân và đánh giá cán bộ công chức. Trọng tâm của Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo là Trung tâm Dữ liệu và Ra Quyết định Quốc gia (National Decision making and Data Center – NDMD). NDMD sẽ thu thập, lưu trữ, phân tích và áp dụng một lượng lớn dữ liệu liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ công và đánh giá những chương trình công hay cán bộ công chức. Không thay thế cho quyền quản trị hay quy trình ra quyết định của con người, NDMD hướng dẫn và đưa ra thông báo, đồng thời đưa ra cơ sở khách quan cho việc cung cấp và đánh giá dịch vụ.

Trí tuệ Nhân tạo hỗ trợ các dịch vụ công cộng mở rộng những chức năng thiết yếu để cho phép:

 • Trí tuệ Nhân tạo cho dịch vụ y tế, xã hội
 • Trí tuệ Nhân tạo cho pháp luật và dịch vụ pháp lí
 • Trí tuệ Nhân tạo cho giáo dục
 • Trí tuệ Nhân tạo cho du lịch
 • Trí tuệ Nhân tạo cho giao thông công cộng
 • Trí tuệ Nhân tạo cho lao động
 • Trí tuệ Nhân tạo cho quản lí nông nghiệp, ngư nghiệp và tài nguyên thiên nhiên
 • Trí tuệ Nhân tạo cho tài chính công
 • Trí tuệ Nhân tạo cho nhà ở xã hội.

Cấu trúc của một Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo:

 • Trung tâm Dữ liệu và Ra Quyết định Quốc gia (NDMD) đóng vai trò đầu não của Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo. NDMD sẽ liên kết với tất cả các bộ, ngành và thu thập dữ liệu từ các bộ, ngành, các bang, các tỉnh, đơn vị cấp tỉnh, thành phố, làng, trường học và các đơn vị hành chính khác. NDMD sẽ được đặt tại Văn phòng của Tổng thống, Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng.
 • NDMD được sử dụng như một cơ sở cho những chức năng dịch vụ công tự động. NDMD là một hệ thống hỗ trợ dựa trên nền tảng rộng rãi đối với việc đưa ra quyết định trong khu vực công.

Những nhiệm vụ cần thiết để phát triển một Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo:

 • Xây dựng Trung tâm Dữ liệu và Ra Quyết định Quốc gia (NDMD)
 • Xây dựng quy định cho các dịch vụ công tự động
 • Cung cấp cơ chế đánh giá tính hiệu quả của các lãnh đạo hoặc công chức
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ xã hội
 • Thiết lập quy tắc dành cho việc ra quyết định trong tất cả các cơ quan của Chính phủ
 • Thiết lập quy định thu thập dữ liệu từ các cấp chính quyền, Đảng, Quốc hội
 • Thành lập lực lượng đặc nhiệm để triển khai thực hiện và đánh giá
 • Sáng tạo phương pháp hỗ trợ công dân thông qua việc sử dụng ID khối chuỗi (block chain ID) đối với các thực thể, bao gồm công dân, tập đoàn, tổ chức và tổ chức xã hội.

Việc lập ra các dịch vụ công tự động được AI hỗ trợ cần lưu ý:

 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng và dịch vụ xã hội

Xây dựng các bệnh viện Trí tuệ Nhân tạo và các dịch vụ xã hội khác, đặc biệt là cho vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn và miền núi.

 • Giáo dục

Các trường Trí tuệ Nhân tạo , đặc biệt là cho vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn và miền núi.

 • Pháp luật và dịch vụ pháp lí

Xây dựng luật pháp và các dịch vụ pháp lí bằng Trí tuệ Nhân tạo.

 • Giao thông công cộng

Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo thông tin và hỗ trợ giao thông công cộng.

 • Du lịch

Các dịch vụ công Trí tuệ Nhân tạo đối với du lịch.

 • Lao động

Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo hướng dẫn việc làm và lao động.

 • Quản lí nông nghiệp, ngư nghiệp và tài nguyên thiên nhiên

Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo hướng dẫn quản lí nông nghiệp, ngư nghiệp và tài nguyên thiên nhiên.

 • Tài chính công

Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo thu thập và giám sát doanh thu.

 • Nhà ở xã hội

Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo xác lập mục tiêu, phân bổ và giám sát nhà ở xã hội.

Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo là một bộ phận trong mô hình Xã hội Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence World Society – AIWS) do Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo phát triển. Mô hình này bao gồm bảy lớp, trong đó có hai lớp liên quan đến Chính phủ Trí tuệ Nhân tạo AI-Government.

Theo:thoidaiai.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 036.841.0213