Đại dương đang bị thay đổi màu sắc bởi biến đổi khí hậu

Blue Marble – Viên bi xanh có lẽ sẽ chỉ còn là dĩ vãng khi mà biến đổi khí hậu đang làm biến đổi màu sắc của các đại dương Biến đổi khí hậu đang khiến các đại dương của chúng ta thay đổi màu sắc. Đó chưa phải là điều bạn có thể nhìn […]

Hotline: 036.841.0213