Trí tuệ nhân tạo có phải là một phần của Khoa học máy tính ?

Có khá nhiều cuộc tranh luận lớn về việc Trí tuệ nhân tạo (AI) liệu có phải là một phần của Khoa học dữ liệu hay không?  Theo quan điểm của những người đang theo đuổi lĩnh vực Computer Science, AI luôn được coi là một tập con của Khoa học máy tính, đó là điều […]

Hotline: 036.841.0213