Hướng dẫn sử dụng

Sách hướng dẫn Video hướng dẫn

Hướng dẫn cơ bản

Bước 1: Tải App Jimu Robot trên App Store hoặc CH Play

Bước 2: Tạo tài khoản và đăng nhập vào App

Bước 3: Chọn mẫu và lắp ráp robot theo hướng dẫn

Bước 4: Kết nối Robot đã lắp xong với điện thoại hoặc máy tính bảng thông qua bluetooth

Bước 5: Tham gia khóa học lập trình trên App

Bước 6: Tự mình lập trình bằng phương thức PRP

Bước 7: Tự mình lập trình bằng phương pháp Blocky

Bước 8: Chia sẻ hình ảnh, video về robot của bạn tới cộng đồng toàn thế giới

Bước 9: Sáng tạo những mẫu Robot mới với Jimu Robot

Tải Ebook

Sách giáo trình STEM- Jimu Robot

Hướng dẫn sử dụng

Sách hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Tải App Alpha 1E trên App Store hoặc CH Play

Bước 2: Tạo tài khoản và đăng nhập vào App

Bước 4: Kết nối Robot với điện thoại hoặc máy tính bảng thông qua bluetooth

Bước 5: Tham gia khóa học lập trình trên App

Bước 6: Tự mình lập trình bằng phương thức PRP

Bước 7: Tự mình lập trình bằng phương pháp Blocky

Bước 8: Chia sẻ hình ảnh, video về robot của bạn tới cộng đồng toàn thế giới

Bước 9: Khám phá và sáng tạo những tính năng mới cùng Alpha Ebot

Tải Ebook

Giáo trình Jimu Robot